Pobyt w Anglii
Aktualizacja
(189kB) (162kB) (166kB) (129kB)
Poole Grammar School Lekcja fizyki Lekcja malarstwa Durdle Door
(166kB) (162kB) (166kB)  
Wesbourne Academy Stonehenge Londyn  
(189kB) (189kB) (162kB)  
Klify Poole Klify Poole Salisbury Cathedral  

"Gdzie była Dyrekcja, kiedy Jej nie było?"

Szanowni Państwo - Rodzice i Uczniowie Zespołu Szkół nr 54,
Drogie Koleżanki i Koledzy - Nauczyciele LXIV LO i Gimnazjum nr 54,
Wszyscy polscy Nauczyciele,

       Chciałabym serdecznie zachęcić do udziału w kursach i szkoleniach programu Comenius "Uczenie się przez całe Życie" - "Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej" wszystkich czynnych nauczycieli (www.comenius.org.pl).
       Taka aktywność to wiele korzyści zarówno dla szkoły, jak i rozwoju własnego: podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i interpersonalnych, zdobycie ciekawych kontaktów międzynarodowych, poszerzenie horyzontów i wzbogacenie światopoglądu, ochrona przed rutyną zawodową, tolerancja na inność, rozwijanie zainteresowań, zwiedzenie nowych i interesujących miejsc.
       W dniach 21.10 - 3.11.2012 roku brałam udział w szkoleniu/kursie w Anglii, w miejscowości Poole, mieszkałam u rodziny angielskiej. Kurs składał się z dwóch części - jeden tydzień był poświęcony na kształcenie umiejętności językowych - ja doskonaliłam je   w Westbourne Academy w Bournemouth razem ze studentami z całego świata. W mojej grupie były osoby z Francji, Niemiec, Szwajcarii, Włoch, Omanu, Jemenu, Kuwejtu i Kanady. W drugim tygodniu obserwowałam lekcje chemii, fizyki, biologii, j. angielskiego, matematyki, muzyki i malarstwa w angielskiej szkole Poole Grammar School dla chłopców w wieku 12-18 lat. Przeprowadziłam wiele niezwykle dla mnie interesujących rozmów z dyrektorem szkoły - p. Ianem Carterem, które dotyczyły systemu edukacji w Anglii, finansowania szkół oraz wynagradzania nauczycieli, pracy dyrektora, analizy wyników egzaminów, roli rodziców w szkole czy systemu wdrażania młodych nauczycieli do pracy w zawodzie.
       Weekendy poświęciłam na zwiedzanie okolic - miast Poole i Bournemouth, przepięknych klifów z tworami skalnymi, takimi jak Durdle Door. Byłam również w Salisbury oraz w magicznym miejscu Stonehenge.
       Serdecznie dziękuję Pani Katarzynie Wawrzak - krajowemu koordynatorowi z Agencji Rozwoju Edukacji, która namówiła mnie na to szkolenie i była dla mnie nieocenioną pomocą. Otrzymywałam od niej wszystkie niezbędne informacje, zawsze odpowiadała wyczerpująco na moje pytania.
Patrz: Zaproszenie 2013.
       Dziękuję Panu Krzysztofowi Bugli - Burmistrzowi Dzielnicy Żoliborz, że wyraził zgodę na mój wyjazd, Panu Arturowi Nawrotowi - Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz, że poświęcił mi swój cenny czas w momencie składania wniosku oraz sprawozdania z wyjazdu, Pani Jolancie Staniszewskiej-Bukale - nauczycielce języka angielskiego za nieocenioną pomoc w przygotowaniu mnie pod względem językowym do wyprawy do Anglii oraz moim zastępczyniom - Pani Agnieszce Ciesielskiej i Pani Monice Dembińskiej za to, że dzielnie stawiły czoła wszelkim przeciwnościom podczas mojej nieobecności.

Beata Zdanowicz-Garnuszek
Dyrektor
LXIV LO im. St. I. Witkiewicza
oraz Gimnazjum nr 54 im. A. K. ks Czartoryskiego
w Warszawie