(8kB)
Dyrektor LXIV LO

Kochani!

Uważam, że jeżeli dyrektor, nauczyciele i inni pracownicy lubią uczniów,
myślą o nich z szacunkiem, dają im prawo do godności - nie mogą zrobić
im krzywdy. Ważne, by wszystkie decyzje były oparte na zdrowym rozsądku. Wtedy budynek szkolny z grupą uczniów i nauczycieli staje się szkołą, dobrym miejscem do życia.

Więcej o Szkole >>>>>>

(187kB)

mgr Beata Zdanowicz
LXIV Liceum Ogólnokształcące im. St. I. Witkiewicza

e-mail: liceum64@poczta.onet.pl