Aktualizacja

Nasz Zespół

Anna Tulczyńska
Psycholog, nauczyciel dyplomowany
Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacje: Psychoterapia i Psychologia Wychowawcza, a także czteroletnią Szkołę Psychoterapii Behawioralno-Poznawczej CBT. Od ukończenia studiów stale doskonali swoje umiejętności. Ma czternastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Odbyła staż w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii "MOP" oraz Fundacji Dzieci Niczyje. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji psychologicznych - poradnikowych dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Jest absolwentką "Witkacego". W LXIV Liceum Ogólnokształcącym zajmuje się pomocą psychologiczna dla uczniów, poradnictwem dla rodziców i wsparciem merytorycznym dla nauczycieli. Na indywidualne spotkania zapraszam: uczniów mających problemy z odnalezieniem się w nowym środowisku, mającym kłopoty emocjonalne, trudności w nauce, trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi, potrzebujących wsparcia w planowaniu swojej przyszłości, a także rodziców zaniepokojonych zmianami w zachowaniu swojego dziecka, mających kłopoty w komunikacji z dorastającymi dziećmi, zaniepokojonych sytuacja szkolną dziecka.
(informacje o pozostałych członkach zespołu wkrótce)