(8kB)
Przedmiotowe kryteria oceniania

Kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów

Dokumenty zapisane w formacie pdf

tr>
Lp Przedmiot Nauczyciel prowadz±cy Przedmiotowy System Oceniania
1. Język polski mgr Agnieszka Ciesielska PSO
2. Język polski mgr Iwona Dzięciołowska PSO
3. Język polski rozszerzenie mgr Iwona Dzięciołowska PSO
4. Język polski mgr Katarzyna Konecka PSO
5. Język polski mgr Daniel Zych PSO
6. Język polski rozszerzenie mgr Daniel Zych PSO
7. Język angielski mgr Paweł Ploch PSO
8. Język angielski mgr Jolanta Staniszewska-Bukała PSO
9. Język angielski mgr Anna Borek PSO
10. Język angielski mgr Rafał Szczęsny PSO
11. Język francuski mgr Agnieszka Hiszpańska PSO
12. Język francuski mgr Beata Kożdoń PSO
13. Język rosyjski mgr Anna Zalewska-Rudo PSO
14. Język niemiecki mgr Elżbieta Obuchowicz PSO
15. Język niemiecki mgr Agnieszka Szpakowicz PSO
16. Etyka mgr Maciej Konrad Kraszewski PSO
17. Religia mgr Monika Bajer PSO
18. Religia mgr Łukasz Bajer PSO
19. Chemia - rozszerzenie mgr Beata Zdanowicz PSO
20. Chemia Dr Piotr Krajewski PSO
21. Chemia - rozszerzenie Dr Piotr Krajewski PSO
22. Fizyka mgr Rafał Zakrzewski PSO
23. Fizyka - rozszerzenie mgr Rafał Zakrzewski PSO
24. Matematyka mgr Krzysztof Kruszewski PSO
25. Matematyka - rozszerzenie mgr Krzysztof Kruszewski PSO
26. Matematyka mgr Krzysztof Stolpe PSO
27. Matematyka - rozszerzenie mgr Krzysztof Stolpe PSO
28. Matematyka mgr Aneta Mikszta PSO
29. Biologia mgr Anna Haras PSO
30. Biologia - rozszerzenie mgr Anna Haras PSO
31. Geografia mgr Katarzyna Czeczott-Łukasik PSO
32. Geografia - rozszerzenie mgr Katarzyna Czeczott-Łukasik PSO
33. Geografia rozszerzenie mgr Kamila Szafrańska PSO
34. Historia i Społeczeństwo mgr Robert Szuchta PSO
35. Historia rozszerenie mgr Grzegorz Kozłowski PSO
36. WOS mgr Grzegorz Kozłowski PSO
37. WOS rozszerzenie mgr Grzegorz Kozłowski PSO
38. WOS mgr Jacek Kopczyński PSO
39. WOK mgr Daniel Zych PSO
40. Informatyka mgr Jacek Stopiński PSO
41. Wychowanie Fizyczne mgr Sławomir Klefas PSO
42. Wychowanie Fizyczne mgr Tomasz Andrejczyk PSO
43. Wychowanie Fizyczne mgr Dorota Kowalska PSO
44. Przedsiębiorczość mgr inż. Zygmunt Kawecki PSO
45. Przyroda mgr Katarzyna Czeczott-Łukasik PSO
46. Przyroda dr Piotr Krajewski PSO
47. EDB mgr Dorota Kawińska PSO
48. Zajęcia artystyczne mgr Iwona Dzięciołowska PSO