Aktualizacja

Poradnia psychologiczno pedagogiczna
LXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE
współpracuje Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ NR 3
ul. Felińskiego 15 - wejście od ul. Bitwy pod Rokitną
tel. 22 839 48 67.
Naszą szkołą opiekuje się P. Anna Służewska - Psycholog