Program Promocji Zdrowia i Profilaktyki w LXIV LO
Aktualizacja

Program Promocji Zdrowia i Profilaktyki w LXIV LO

Cele Edukacji Metody osiągania celów Realizatorzy Oczekiwane skutki
Wychowanie dla społeczeństwa współorganizowanie życia klasy i szkoły, organizowanie i kierowanie imprezami szkolnymi, organizowanie pomocy uczniom jej potrzebującym wszyscy nauczyciele ale głównie wychowawcy wrażliwość na potrzeby innych, odpowiedzialność i organizowanie i udział w akcjach charytatywnych, zdolność do kompromisu, dojrzałość społeczna
Wyrobienie podstawowych zasad savoir-vivru właściwy przykład ze strony grona pedagogicznego, udział uczniów w seminariach, konferencjach krajowych i zagranicznych, może kurs tańca, pogadanki na temat makijażu, sposobu ubierania się rodzice, nauczyciele prowadzący zajęcia, doradcy umiejętność wybrania właściwych form zachowania w danym miejscu i sytuacji
Wykształcenie nawyków aktywnej ochrony środowiska wskazywanie podczas zajęć z przedmiotów przyrodniczych roli poszczególnych składników biosfery, aktywizacja ucznów do poszukiwania informacji dotyczących środowiska, udział w Olimpiadzie Ekologicznej, konferencjach nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych świadomość ekologiczna, włąściwe postęopwaniew środowiskunajbliższym (dom szkoła) jak i podczas wycieczek, szkół zimowych i wyjazdów wakacyjnych
Ochrona przed działaniem grup nieformalnych dyskusje z wychowawcami na temat roli grup w społeczeństwie, przykłady ich działania podawane przez uczniów, ocena spotkania z przedstawicielami policji, socjologami psychologami wszyscy dorośli opiekunowie mający kontakt z uczniami - socjolog lub psycholog wyrobienie świadomości zagrożeń wynikających z działania grup
Wychowanie seksualne zajęcia seminaryjne prowadzone przez specjalistów (obligatoryjne) biolog, zaproszony seksuolog, psycholog poznawanie biologii własnego organizmu i organizmu płci przeciwnej, zrozumienie psychicznych aspektów dojrzewania płciowości, umiejętnośc świadomego doboru partnera i planowania rodziny
Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach. szkolenia przez wykwalifikowanych ratowników wykwalifikowani ratownicy natychmiastowa pomoc poszkodowanym
Profilakyka uzależnień informascja przekazywana przez specjalistów w formie wykładów, filmów zajęcia tematyczne przygotowane przez uczniów nauczyciele, specjaliści od uzależnień, wychowawcy brak zainteresowania środkami psychoaktywnymi
Poznanie roli aktywności fizycznej i włąściwego żywienia zajęcia z fizjologii człowieka i racjonalnego żywienia, stała ocena wydolności podczas zajęć WF nauczyciele biologii i wychowania fizycznego nawyk systematycznej aktywności fizycznej i kontrolowanie sposobu żywienia
Uświadomienie zagrożeń anoreksją i wspomaganiem dopingowym filmy, dyskusje dotyczące problemu z udziałem psychologa nauczyciel biologii, lekarz szkolny, psycholog świadomośc poważnych zagrożeń zdrowotnych
Poznanie zagrożeń chorobami zakaźnymi AIDS i WZW


cukrzycą miażdżycą, osteoperozą
dokładne informacje na temat sposobów przenoszenia HIV i WZW + fikmy edukacyjne


informacje o mechanizmach powstawania chorób
nauczyciel biologii, uczniowie w ramach 2-3 godzinnych sesjinauczyciel biologii, lekarz
ostrożność w nawiązywaniu kontaktów seksualnyc, wstrzemięźliwość, brak lęku przed nosicielami HIV


świadome działanie na rzecz profilaktyki chorób metabolicznych