(8kB)
Skład samorządu:

Skład samorządu:


    - Przewodnicząca - Julia Piklikiewicz
    - Wiceprzewodniczący - Michał Łukaszuk
    Pozostali członkowie rady:
    - Alicja Chmielewska
    - Kamila Rutkowska