Zamówienia publiczne

Dostawa energii cieplnej do budynków Zespołu Szkół nr 54
ul. Elbląska 51 w Warszawie

Wybór najkorzystniejszej oferty
Data umieszczenia: 16.12.2013

Ogłoszenie
Data umieszczenia: 04.12.2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data umieszczenia: 04.12.2013


e-mail: lo64@edu.um.warszawa.pl