Międzynarodowy Dzień Przedsiębiorczości w Witkacym

Filip Żelichowski 31 stycznia 2019

Dnia 04 grudnia 2018 odbyło się w LIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Ignacego Witkiewicza spotkanie z panem Radosławem Miklaszewskim specjalistą w dziedzinie sharing economy. W spotkaniu uczestniczyła klasa 1d. Spotkanie zostało zorganizowane przy czynnym udziale pani Paulin Kamyk z Fundacji Wolontariusze – Prezesi. 
Pan prezes Radosław Miklaszewski przedstawił uczniom takie nowatorskie rozwiązania w biznesie jak: LI.ME, TRAFICAR,, VETURILO, AIR BNB, UBRANIA do ODDANIA.pl, KICKSTARTER. Wszystkie te rozwiązania dotyczą prostej zasady dzielenia się, którą można z powodzeniem wykorzystać we współczesnym biznesie. Jeśli można dzielić się opłatkiem czy dobrą radą, to można dzielić się kapitałem, wiedzą lub informacją i czerpać z tego korzyści. Te proste zasady znalazły zastosowanie w przedstawionych rozwiązaniach biznesowych, który włączyły uczniów klasy 1d do bardzo ciekawej dyskusji. 

Za przygotowanie ze strony LXIV Liceum odpowiadał prof. Zygmunt Kawecki nauczyciel przedsiębiorczości