Wymiany/wyjazdy międzynarodowe

Od 1995 roku nasza szkoła prowadzi wymiany z Leibnizschule w Hanowerze a od 2008 również coroczną wymianę z Gustav-Heinemann Schule w Mulheim.

Wymiany te odbywają się dzięki dofinansowaniu przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.


Klasa 2B w roku szkolnym 2023/24 bierze udział w wymianie międzynarodowej ze szkołą z Hanoweru. Koordynatorami projektu ze strony polskiej są pani prof. Elżbieta Obuchowicz i pan prof. Filip Żelichowski. Program podzielony został na dwie części – część 1 w Polsce trwająca od 14-19 kwietnia, oraz część 2 w Niemczech (Hanower) od 15-20 czerwca. Część Polska obejmowała warsztaty w fabryce Wedla, wizytę na zamku królewskim w Warszawie, jednodniowy w wyjazd do Krakowa oraz zwiedzanie i grę terenową „Znani Niemcy w Warszawie” przygotowaną przez uczestników. Patronem dofinansowującym przedsięwzięcie jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, dzięki której wszyscy uczniowie z klasy mogli wziąć udział w wymianie.