Czym jest SOFA?

SOFA – Sceniczny Otwarty Festiwal Artystyczny

SOFA to Sceniczny Otwarty Festiwal Artystyczny od lat organizowany w LXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Ignacego Witkiewicza “Witkacego”. Uczestnicy mają okazję zaprezentować na nim swoje umiejętności z zakresu muzyki, fotografii, malarstwa, mody, filmu, tańca oraz teatru przed szeroką publicznością. 

Odbyło się już trzynaście odsłon festiwalu. Każda była na swój sposób wyjątkowa i niezapomniana za sprawą motywu przewodniego. W poprzednich edycjach tematem wydarzenia były między innymi: “Peace, Love & Art”, “Orient”, a także “SOFA Ponad Realizmem”, który był tematem jednej z pierwszych edycji. 

Cel SOFY

SOFA jest niepowtarzalną imprezą sprzyjającą szerzeniu kultury artystycznej wśród społeczności międzyszkolnej oraz rozwijaniu i propagowaniu twórczości, a także kreatywności młodych artystów. Pomaga ona uczniom oderwać się od monotoniczności roku szkolnego oraz poznać niesamowite talenty rówieśników. Dzięki organizowaniu takiego wydarzenia, drugoklasiści mają także okazję sprawdzić się pod względem umiejętności pracowania ze sobą oraz zarządzania czasem. Każdy uczeń szkoły może jednak zgłosić się do pomocy, nawet przy najmniejszych czynnościach – każda pomoc jest ważna, bo SOFA to ogromne przedsięwzięcie!

Przygotowania 

Podczas przygotowań do SOFY uczniowie naszej szkoły, przy nieocenionym wsparciu Rady Pedagogicznej, szukają sponsorów nagród dla laureatów konkursów (w tym roku jest to m.in. Kurs Rysunku DOMIN – wszystkim sponsorom bardzo dziękujemy za całe wsparcie!), jury, które ocenia występy i prace uczestników festiwalu, dbają o promocję wydarzenia poprzez prowadzenie mediów społecznościowych (tj. Instagram @sofawitkacy, Facebook – SOFA Sceniczny Otwarty Festiwal Artystyczny) oraz nagrywają spot reklamowy, przygotowują dekoracje będące pierwszym efektem ich pracy, jaki widzi publiczność po wejściu do szkoły, jak również pilnują, aby even został dobrze zaplanowany pod względem technicznym. 

Taki system pracy umożliwia podział na sekcje wszystkich organizatorów SOFY oraz wyłonienie dwóch głównych koordynatorów, których zadaniem jest spinanie całej pracy w spójną całość.

ZAPRASZAMY NA SOFĘ!