Odbiór wyników matur!

Drodzy maturzyści!

Odbiór wyników matur odbywa się od 09.07.2024 r. w godzinach 9:00-13:00 w sekretariacie szkoły.

Dyżury komisji rekrutacyjnej

Szanowni państwo,

komisja rekrutacyjna (przyjmowanie dokumentów od kandydatów) pracuje od 3.07 - 10.07 w godzinach od 9:00 - 15:00 w sali nr 101.

Wymiana polsko-niemiecka w klasie 2B

Klasa 2B w roku szkolnym 2023/24 bierze udział w wymianie międzynarodowej ze szkołą z Hanoweru. Koordynatorami projektu ze strony polskiej są pani prof. Elżbieta Obuchowicz i pan prof.