Tutorzy

Szanowni Rodzice,

Nasze dzieci spotykają/ spotkają w swoim życiu różnych „dorosłych”. Czasami nie chcielibyśmy, aby niektórych z nich spotkali. Tutorzy z naszej Szkoły będą ich mądrymi SPRZYMIERZEŃCAMI!!!

Prosimy o współpracę i zaufanie.

Program tutoringu rozwojowego w LXIV Liceum Ogólnokształcącym

Przygotowując się do pełnienia roli turtorów nasi nauczyciele prowadzili długie dyskusje na temat swojej nowej roli i zadań, jakie na siebie przyjmą. Z tych rozmów wyłoniła się nasza definicja tutoringu, zgodnie, z którą są to systematyczne i przemyślane działania zmierzające do/polegające na objęciu ucznia opieką w celu zapewnienia mu optymalnego rozwoju poprzez stymulowanie go do pracy nad sobą, udzielanie wsparcia i służenie radą.

Odbyliśmy również profesjonalne szkolenia.

Ze względu na wartość relacji tutorskiej i jej wpływ na funkcjonowanie uczniów w społeczności szkolnej zdecydowaliśmy się na objęcie opieką tutorską uczniów klas I (z propozycją kontynuacji w dalszym okresie – w razie potrzeby). Tak by od początku nauki w szkole, nasi uczniowie, otrzymali wsparcie tutorów.

Cele tutoringu rozwojowego w LXIV Liceum Ogólnokształcącym

 • Pomoc w budowaniu samoświadomości uczniów (mocnych i słabych stron)
 • Pomoc w wytyczaniu celów rozwojowych
 • Pomoc w tworzeniu planów edukacyjnych i życiowych uczniów
 • Kształtowanie umiejętności planowania, zarządzania sobą w czasie, rozwiązywania problemów
 • Rozwój efektywnej komunikacji (obu stron)
 • Nauka argumentowania
 • Nauka samodzielnego myślenia
 • Budowanie zaufania uczniów do własnych wniosków i opinii
 • Rozwój osobisty (obu stron)

Jaka jest rola tutorów w LXIV Liceum Ogólnokształcącym?

 • Tutorzy pomagają uczniom w adaptacji w szkole. Przedstawiają nasza wizje i oczekiwania, pozwalają poczuć się bezpiecznie i zrozumieć szkolę.
 • Najważniejsze jest zbudowanie pozytywnych relacji między tutorem a uczniem.
 • Pomagają im zaplanować pracę w szkole, wspierają. Planują razem ze swoimi podopiecznymi ich karierę szkolną, pomagają odkryć ich zdolności i zainteresowania.
 • Siła tutoringu tkwi w uwadze, jaką nauczyciel – mistrz, poświęca uczniowi. Tutor powinien balansować między wyrozumiałością, a konsekwencja.
 • Istotą tutoringu rozwojowego, są regularne, indywidualne rozmowy, w trakcie, których tutor pomaga uczniowi poszukiwać własnej drogi do wiedzy, tożsamości i rozwoju.
 • Tutor jest też źródłem wiedzy o uczniu dla innych nauczycieli. Podpowiada innym, jak procować z danym uczniem, co jest jego mocną a co słabą stroną, jak go wspierać i motywować.
 • Tutor pomaga czasem dostrzec w uczniu to, czego on sam nie widzi i pomóc zrozumieć sytuacje .

Jak wybieramy tutorów w LXIV Liceum Ogólnokształcącym?

 1. Każdej klasie pierwszej przypisani są nauczyciele, którzy uczą w tej klasie oraz parę osób – nauczycieli, których uczniowie poznają w trakcie np. Godzin wychowawczych.
 2. Uczniowie wybierają Tutora nr 1 i Tutora nr 2.
 3. Na podstawie wyborów są przydzielani tutorzy dla poszczególnych uczniów.