Ubezpieczenie 2023/2024

Szanowni Państwo, 

W wyniku przeprowadzonej procedury brokerskiej, jak co roku, konsorcjum brokerskie – Marsh i Supra Brokers informują, że na dobrowolne ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej w roku 2023/2024, najkorzystniejszą ofertę złożyła InterRisk TU S.A. Niniejszym przesyłamy i rekomendujemy ofertę InterRisk TU S.A. jako najkorzystniejszą. Do ubezpieczenia mogą przystąpić dzieci i młodzież z Waszych placówek oraz dzieci pracowników placówek oświatowo – wychowawczych m.st. Warszawy. W celu przystąpienia do ubezpieczenia i szczegółowego zapoznania się z dokumentacją prosimy:

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla dzieci i młodzieży potocznie nazywane ubezpieczeniem szkolnym to ubezpieczenie, które w zakresie ma świadczenia gwarantujące wypłatę odszkodowania za wypadki, za poniesione koszty leczenia, rehabilitacji lub zwrot kosztów za zakupy przedmiotów ortopedycznych. Głównie dotyczy wypłat odszkodowania za wystąpienie trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne.

Fundacja Zdrowi i Bezpieczni realizując swoje cele statutowe promuje najlepsze rozwiązania ubezpieczeniowe i do tego celu zleciła Supra Brokers, jako wiodącemu brokerowi, zadanie wyboru najlepszej oferty ubezpieczeniowej dla Klientów samorządowych obsługiwanych przez Supra Brokers.

Ubezpieczenie to jest dla dzieci i młodzieży, która uczy się w jednostkach oświatowo – wychowawczych samorządów, które są obsługiwane przez Supra Brokers jako brokera. Każdy rodzic czy prawny opiekun, którego dziecko chodzi do takiej jednostki może wykupić ubezpieczenie NNW. Dodatkowo mogą wykupić to ubezpieczenie dla swoich dzieci pracownicy Klientów Supra Brokers. Ubezpieczenie jest dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia lub jak się uczą do 26 roku życia. Jeśli Twoje dziecko chodzi do przedszkola, szkoły podstawowej i średniej lub studiuje – nasze ubezpieczenie jest dla Niego.

Instrukcja wykupienia polisy NNW24 dla dziecka:

– wchodzicie Państwo na stronę https://nnw24.pl/, wybieracie wariant polisy – 39, 53, 67, 87 lub 159/zł rok,
– klikacie niebieski przycisk Kup polisę,
– wypełniacie dane swoje (opiekuna) oraz dziecka,
– w polu PLCÓWKA – wybieracie placówkę, do której uczęszcza Państwa dziecko,
– na zakończenie należy kliknąć PODSUMOWANIE i wybrać metodę płatności.