mLegitymacja

mLegitymacja ucznia

mLegitymacja to legitymacja szkolna wyświetlana na ekranie telefonu.
Dane z mLegitymacji okazuje się tak jak przy użyciu tradycyjnej legitymacji. Można również przekazać je użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. W ten sposób upoważniona osoba potwierdzi m.in. imię, nazwisko i wiek posiadacza mLegitymacji ucznia. Może sprawdzić również ważność mLegitymacji szkolnej.

Prezentowany dokument posiada takie zabezpieczenia jak:

  1. Hologram – kolor hologramu zmienia się przy poruszaniu telefonem
  2. Element dynamiczny – flaga na ekranie telefonu faluje
  3. Data wydania legitymacji
  4. Termin ważności legitymacji – oznaczenie czy legitymacja jest ważna (kolor zielony) czy nieważna (kolor czerwony)
  5. Czas okazania w formacie DD-MM-RRRR oraz czas podany co do sekundy
  6. Powtarzający się wzór tła