Motywatory – nagrody finansowe

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY DYREKTORA

najwybitniejszym uczniom LXIV LO im. St. I. Witkiewicza „Witkacego” w Warszawie

  1. Nagrodę przyznaje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii powołanej przez siebie komisji.
  2. Kandydatów do nagrody przedstawiają komisji, wraz z uzasadnieniem, członkowie Rady Pedagogicznej lub przedstawiciele Samorządu Szkolnego najpóźniej w dniu Klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej
  3. Nagroda wręczana jest w dwóch terminach: – absolwentom w dniu wręczenia świadectw ukończenia szkoły – uczniom klas I i II w dniu zakończenia roku szkolnego
  4. Nagrodę może otrzymać uczeń przestrzegający prawa szkolnego i godnie reprezentujący szkołę, który otrzymał ze sprawowania ocenę przynajmniej dobrą i spełnił przynajmniej jeden z poniższych warunków: – został w danym roku szkolnym finalistą lub laureatem olimpiady przedmiotowej; – osiągnął wybitne wyniki reprezentując szkołę w znaczących konkursach lub zawodach; – uzyskał najwyższą średnią ocen w swoim roczniku, wyższą niż 5,0; – wyróżnił się szczególnymi osiągnięciami w pracy na rzecz innych lub na rzecz szkoły.

Regulamin obowiązuje od 8 marca 2007 r. ( z późn. zm. z dnia 27 stycznia 2011)

REGULAMIN  PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA NAUKĘ I INNE OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2023/24