Rada Rodziców

Rada Rodziców przy LXIV Liceum Ogólnokształcącym im. St. I. Witkiewicza „Witkacego”

01-737 Warszawa, ul. Elbląska 51

Do korespondencji
e-mail: ">

Dane do przelewów

Od września 2021 r. zadania finansowe Rady Rodziców realizuje Stowarzyszenie przy LXIV Liceum im. Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacego”.

Składki (darowizny) prosimy wpłacać na poniższy rachunek:

Stowarzyszenie przy LXIV Liceum im. Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacego”:
Numer konta: Santander Bank Polska SA 89 1090 1014 0000 0001 4861 1255
Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe; imię i nazwisko dziecka; klasa.

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca
Małgorzata Sikorska

Wiceprzewodnicząca
Honorata Harasim-Zielińska

Sekretarz
Adrianna Rudzińska-Żurek

Skarbnik
Bogumił Włodarczyk

Członek
Joanna Buczkowska