Doradztwo zawodowe

Informacje ogólne


W LXIV Liceum Ogólnokształcącym im. St. I. Witkiewicza w Warszawie wdrażany jest system doradztwa zawodowego na podstawie Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego.

Głównym celem systemu jest przygotowanie młodzieży do procesu podejmowania trafnych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej oraz zawodowej.

Pozyskanie umiejętności dokonywania wyborów edukacyjnych i zawodowych następuje poprzez proces samopoznania i samooceny osobowości, zainteresowań i zdolności oraz konfrontacji ich z wymaganiami zawodowymi i sytuacją na rynku pracy. Sprzyjającym sposobem pozyskiwania tych informacji są lekcje przedmiotowe, które stanowią najbogatsze i najłatwiej dostępne dla uczniów źródło wiedzy o własnych predyspozycjach i zawodach. Dodatkowym narzędziem, z którego korzystamy przy diagnozie predyspozycji zawodowych są narzędzia psychometryczne: Wstępna Orientacja Zawodowa, test O-Z, Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych.
Zapraszamy do spotkania i rozmowy ze szkolnym doradcą zawodowym p. Martą Kowalczyk.

Koordynator szkolny

Koordynatorem doradztwa zawodowego w szkole jest p. Marta Kowalczyk

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zachęcamy do bezpłatnego spotkania z doradcą zawodowym p. Anną Służewską w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 3 przy ul. Felińskiego 15
tel./fax: 22 839-48-67
e-mail:

Ważne linki


– Biuro Edukacji m.st. Warszawa – http://edukacja.warszawa.pl
– Informacje o szkołach, kształceniu zawodowym i ogólnym – http://www.ore.edu.pl
– Informacje o uczelniach, kierunki studiów – http://www.uczelnie.info.pl
– Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP – http://www.ohp.pl
– Portal Perspektyw – http://www.perspektywy.pl
– Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, filmy zawodoznawcze , informacje o szkoleniach, nowości w doradztwie zawodowym, publikacje – http://www.koweziu.edu.pl


– Informacje o szkołach, kształceniu zawodowym i ogólnym – http://www.ore.edu.pl
– Informacje o uczelniach, kierunki studiów – http://www.uczelnie.info.pl
– Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP – http://www.ohp.pl
– Portal Perspektyw – http://www.perspektywy.pl
– Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, filmy zawodoznawcze , informacje o szkoleniach, nowości w doradztwie zawodowym, publikacje – http://www.koweziu.edu.pl