Skład

Samorząd Uczniowski

Skład samorządu Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza „Witkacego” wybrany na rok szkolny 2023/2024


Caroline Miszczak (3c)

– Przewodnicząca Samorządu

Tomasz Stasiuk (3b)

– Wiceprzewodnicząca Samorządu

Zarząd SU: 


Kaja Powałka (1d)

– przedstawicielka klas I

Katarzyna Kostera (2a)

– przedstawicielka klas II

Nikola Powałka (3 gamma)

– przedstawicielka klas III (liceum 4-letnie)

Antoni Zwoliński (3e)

– przedstawiciel klas III (liceum 3-letnie)

Regulamin samorządu: