8 marca Dzień Kobiet

Filip Żelichowski 6 marca 2020

Szanowne Panie

Z okazji Dnia Kobiet składamy Wam najserdeczniejsze życzenia
pomyślności i samych pięknych dni w Waszym życiu.
Życzymy, aby wszystkie plany, nawet te wydające się abstrakcyjnymi udało się Wam zrealizować.
Szczęścia – dzięki, któremu te zamierzenia będą realne.
Zdrowia, które pomoże w ich realizacji.
Przyjaciół, z którymi te sukcesy będzie można dzielić.