Informacja w dotycząca organizacji pracy placówek oświatowych w obliczu zagrożenia epidemiologicznego

Filip Żelichowski 11 marca 2020

Szanowni Państwo, Rodzice i Pracownicy LXIV LO,

Uprzejmie informuję, że władze naszego kraju podjęły decyzje dotyczące organizacji pracy placówek oświatowych w obliczu zagrożenia epidemiologicznego. Zgodnie z komunikatem premiera od 12 marca br. Uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół. Zajęcia będą zawieszone na dwa tygodnie, a nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

Obecnie trwają ustalenia na poziomie konkretnych organów prowadzących. Wkrótce poinformuje Państwa o decyzjach dotyczących LXIV LO.

Minister Dariusz Piatkowski powiedział, że decyzja o 14 dniach zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie wpływa na razie w żaden sposób na terminarz przeprowadzania egzaminów państwowych.

  Z poważaniem
Beata Zdanowicz