Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Witkacym

Filip Żelichowski 25 sierpnia 2020

1 września – Hala sportowa
godz. 17.00 – Klasy I a, b, c, d oraz 2 alfa, beta, gamma, delta
godz. 18.00 – Klasy II a, b, c, d, e, f oraz III a, b, c, d

Rozpoczynamy tradycyjnie wykładem inauguracyjnym na sali gimnastycznej wejście od strony hali.

Następnie młodzież udaje się z wychowawcami łącznikiem przy stołówce do swoich klas.

Prosimy rodziców o nietowarzyszenie młodzieży podczas uroczystości.

Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu społecznego oraz przestrzeganiu wytycznych MEN, MZ, GIS dla placówek oświatowych, które znajdują się stronie szkoły.

Jednocześnie informujemy, że na wejściu do szkoły będzie odbywał się pomiar temperatury.

Do zobaczenia

Dyrektor  
LXIV LO im. St. I. Witkiewicza „Witkacego”