„Witkacy” Platynową Europejską Szkołą Praworządności RP 2021 r.

Filip Żelichowski 2 marca 2021

W imieniu Wysokiej Kapituły X Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego Europejskich Szkół Praworządności RP 2021 roku, pragnę serdecznie pogratulować Dyrekcji, nauczycielom i uczniom Państwa Szkoły olbrzymich sukcesów w olimpiadach społeczno – prawnych, co „zaowocowało” zajęciem VIII miejsca w Polsce w X Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim Europejskich Szkół Praworządności RP 2021 roku, uzyskując status PLATYNOWEJ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP 2021 r.
Tym samym Państwa Szkoła, uzyskując status Szkoły Platynowej jako placówki, w której edukacja społeczna, europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka i/lub historyczna stoi na wysokim poziomie.
Serdecznie gratulujemy!

Podajemy linki:

artykułu na naszej stronie o tegorocznym rankingu:https://coptiosh.eu/X-Ranking-2021-za-rok-szkolny-2019-20-jest-juz-znany_1157.html

strony z Rankingiem Olimpijskim 2021 roku:https://coptiosh.eu/X-Ranking-2021-za-rok-szkolny-2019-20_1156.html