Uroczyste otwarcie boiska szkolnego

Filip Żelichowski 28 września 2023

W dniu 27 września 2023 roku odbyło się uroczyste otwarcie boiska szkolnego po długo wyczekiwanym remoncie.

Zaproszeni na uroczystość byli:

pani Magdalena Roguska – Zastępca Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy

pan Sławomir Potapowicz – Zastępca Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy

pani Alicja Żebrowska – Zastępca Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy

pani Dorota Łoboda – Radna m.st. Warszawy

pan Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

pani Renata Kozłowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz

pan Artur Nawrot – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz

pani Urszula Markiewicz-Cachro – Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz

Samorząd uczniowski LXIV Liceum w roku szkolnym 2022/2023: Kamil Trochimiak (przewodniczący), Nikola Powałka (zastępca przewodniczącego), Natalia Mazurek (przedstawiciel Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz), Natalia Markowska

Otwarcie przebiegało w następującej kolejności:

  1. Program artystyczny,
  2. Przywitanie zgromadzonych gości i społeczność szkolną przez Dyrektora Szkoły,
  3. Pokaz taekwondo,
  4. Przemówienie zeszłorocznego Samorządu Szkolnego (to z ich inicjatywy projekt remontu boiska został zgłoszony do budżetu partycypacyjnego),
  5. Zamknięcie wydarzenia.