Wymiana polsko-niemiecka w klasie 2B

Filip Żelichowski 4 czerwca 2024

Klasa 2B w roku szkolnym 2023/34 bierze udział w wymianie międzynarodowej ze szkołą z Hanoweru. Koordynatorami projektu ze strony polskiej są pani prof. Elżbieta Obuchowicz i pan prof. Filip Żelichowski. Program podzielony został na dwie części – część 1 w Polsce trwająca od 14-19 kwietnia, oraz część 2 w Niemczech (Hanower) od 15-20 czerwca. Część Polska obejmowała warsztaty w fabryce Wedla, wizytę na zamku królewskim w Warszawie, jednodniowy w wyjazd do Krakowa oraz zwiedzanie i grę terenową „Znani Niemcy w Warszawie” przygotowaną przez uczestników. Patronem dofinansowującym przedsięwzięcie jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, dzięki której wszyscy uczniowie z klasy mogli wziąć udział w wymianie.