Odbiór wyników matur!

Filip Żelichowski 8 lipca 2024

Drodzy maturzyści!

Odbiór wyników matur odbywa się od 09.07.2024 r. w godzinach 9:00-13:00 w sekretariacie szkoły.