Aktualności dla klas pierwszych

Uczennice i Uczniowie klas I w roku szkolnym 2020/21

WITAMY w WITKACYM!!!

Składając w szkole oryginały dokumentów, otrzymacie druki

(2 kartki):

  • Oświadczenie o zapoznaniu z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych  oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  • Zgody na opiekę pielęgniarki, lekarza, pedagoga, psychologa
  • Oświadczenie dotyczące uczęszczania na religię/etykę, WDŻ
  • Zgody na ewentualny udział w Programie Tutoringu Rozwojowego, w zawodach sportowych

Wypełnione, podpisane przez Rodziców/Opiekunów w/w dokumenty NALEŻY oddać  podczas składania oryginałów albo do sekretariatu do 31 sierpnia!

Ważne!

Do szkoły należy pilnie max do 31 sierpnia – do sekretariatu – oddać 2 zdjęcia!