Terminy + harmonogram gimnazjalisty i ósmoklasisty

Terminarz

10 maja od godz. 10:00 do 18 maja do godz. 15:00

Składanie podań w sekretariacie Liceum (sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 − 15:30).

15 czerwca od godz. 10:00 do 19 czerwca do godz. 16:00

Możliwość dokonywania zmian wyboru szkół.

22 czerwca od godz. 12:00 do 27 czerwca do godz. 16:00

Składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum, zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz kopii innych zaświadczeń w sekretariacie Liceum.

6 lipca do godz. 12:00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

6 lipca od godz. 12:00 do 12 lipca do godz. 10:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w LXIV Liceum – składanie oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów.

12 lipca do godz. 16:00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.