Wizerunek ucznia

WIZERUNEK UCZNIA LXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. S. I. WITKIEWICZA

  1. Okres nauki w liceum to czas poszukiwania odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Kim chcę być? To lata eksperymentowania także w zakresie stroju i wyglądu. Należy jednak pamiętać, że LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S. I. Witkiewicza jest szkołą publiczną, a więc instytucją państwową. W związku z tym prosimy o przestrzeganie norm dotyczących wyglądu i zachowania w tego typu placówkach. Uczeń LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. I. Witkiewicza swoim wizerunkiem nie może prowokować, naruszać dobrych obyczajów, propagować treści zabronionych prawem. Wygląd ucznia (m. in. strój, obuwie, fryzura) powinien być schludny i estetyczny. Obuwie powinno spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny.
  2. Uroczystości szkolne są dla społeczności LXIV Liceum Ogólnokształcącego ważnym wydarzeniem, prosimy o podkreślenie tego również stosownym strojem. Mile widzianym strojem galowym jest biała bluzka koszulowa i koszulka z logo szkoły.
  3. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy. Kolorystykę i rodzaj stroju sportowego ustalają nauczyciele wychowania fizycznego na pierwszych lekcjach w danym roku szkolnym.
  4. Niestosowanie się uczniów do wskazówek dotyczących wyglądu będzie skutkować rozmową z uczniem, z rodzicami, a następnie zastosowaniem odpowiednich środków wychowawczych.
  5. Obowiązuje od 1 września 2012 roku.