Koła międzyszkolne

Międzyszkolne Koło Przedsiębiorczości

Prowadzący: Zygmunt Kawecki
wtorek 16.05- 17.35, sala 205


Międzyszkolne Olimpijskie Koło Wiedzy o Społeczeństwie

Prowadzący: Grzegorz Kozłowski
wtorek 15.20- 17.35, sala 105


Międzyszkolne Olimpijskie Koło Filozoficzne

Prowadzący: Maciej Kraszewski
piątek 15.20- 17.35, sala 205


Międzyszkolne Olimpijskie Koło Polonistyczne

Prowadzący: Daniel Zych
czwartek 15.20- 17.35, sala 205


Międzyszkolne Olimpijskie Koło Chemiczne

Piotr Krajewski
środa 15.40- 18.40, sala 202


Międzyszkolne Olimpijskie Koło Języka Angielskiego

Prowadząca: Jolanta Staniszewska-Bukała
sobota 10.00-12.30, sala 101


SMOK – koła międzyszkolne finansowane przez Biuro Edukacji