Nagroda – „Kształtowanie przestrzeni”

Filip Żelichowski 7 września 2018

Grupa LXIV LO w składzie : Zofia Mądry, Zofia Leszczyńska, Joanna Dębska, Zofia Kowalczyk, Michał Łukaszuk, Tytus Kiszka, Jan Dopierała i Grzegorz Pawlak pracującą pod opieką p. Katarzyny Domagalskiej i Jolanty Bukały w ramach programu „Kształtowanie przestrzeni” otrzymała wyróżnienie w konkursie Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej pn” Księga dobrych praktyk architektonicznych dla naszej szkoły” w kategorii B (15-18 lat) za pracę ” Witkacy w ogrodzie”.

Uczestniczące w konkursie zespoły miały zidentyfikować problemy przestrzenne szkoły oraz zaproponować rozwiązania. Celem projektu „była nauka dostrzegania potrzeb społeczności szkolnej oraz próba ich zaspokojenia dostępnymi środkami, co w rezultacie miało pomóc w obudzeniu poczucia odpowiedzialności i sprawczości w kreowaniu oraz zarządzaniu dostępną przestrzenią i – co ważne – nabycie umiejętności pozyskiwania zwolenników dla proponowanych lepszych rozwiązań”. 
Rozwiązania przedstawianie były w formie prezentacji a uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.