„Witkacy” Złotą Europejską Szkołą Praworządności RP 2020 r.

Filip Żelichowski 21 kwietnia 2020

W imieniu Wysokiej Kapituły IX Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego 2020 roku pragnę serdecznie pogratulować Dyrekcji, nauczycielom i
uczniom Państwa Szkoły olbrzymich sukcesów w olimpiadach społeczno –
prawnych, co „zaowocowało” zajęciem wysokiego miejsca w Polsce przez
Państwa Placówkę w IX Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim 2020 roku,
uzyskując status Złotej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2020 r.

Portal waszaedukacja.pl ogłosił Ranking liceów 2020 (biorą pod uwagę matury, olimpiady, ale i EWD, czyli edukacyjną wartość dodaną)
W Warszawie na 84 licea Witkacy ma 9 miejsce!!!!

Z poważaniem,
Koordynator Główny
mgr Krzysztof M. Maleszewski

Podajemy linki:
a/ artykułu na naszej stronie o tegorocznym rankingu:
https://coptiosh.eu/IX-Ranking-Olimpijski-2020_1021.html
b/ strony z Rankingiem Olimpijskim:
https://coptiosh.eu/IX-Ranking-2020-za-rok-szk-2018-19_1020.html